Yangın Vana Grubu ve Çek Vanalar

Yangın Vana Grubu ve Çek Vanalar
Yangından korunmak üzere geliştirilen sistemlerin olmazsa olmaz parçası yangın vana grubu ve bu grup içerisinde de çek vanalardır. Çek vanalar, tek yönlü olarak su akışına izin vermektedir. Suyun ters istikamette geri dönmesine izin vermediğinden ekipmanların zarar görmesi engellenebilmektedir. Kullanım alanı iç ya da dış ortamlar olabilmektedir. Yangın vana grubu içinde çek vanaların kullanımının avantajı ekipmanları koruyarak ekonomik kazanç elde etmektir. Buna karşın basınç kaybına neden olması yönüyle dezavantajı bulunmaktadır. Çek vanalar için dişli bağlantı yapılabileceğ gibi flanşlı, wafer ya da yivli bağlantı yapılması da mümkündür. Bu ürünler pompa basma hatlarında, alarm vanası olarak dikey yangın kolon hattında, itfaiye dolum ağızlarında ve itfaiye su alma ağzına sahip olan çok katlı yapılar için kat girişlerinde kullanılabilmektedir.

Yangın Vana Grubu ve Basınç Düşürücü Vana

Yangın vana grubu içerisinde ihtiyaç duyulan ürünlerden biri de, sistemin ihtiyacından fazla olan basıncı azaltmak amacıyla kullanılan basınç düşürücü vanalardır. İstenen basınç seviyesinin elde edilebilmesi için hidrolik hesaplamalar yapılmaktadır. Yangın koruma sistemleri tasarlanırken felaket pompasının basınç ve debisi, sistemde ihtiyaç duyulan en yüksek seviyeye göre belirlenmektedir. Bu durumda kritik zonlarda fazla basınç oluşmasına neden olduğundan basınç düşürücü vana ile gerekli ayarlamalar yapılmaktadır. Yangın vana grubu içindeki basınç düşürücü vanaların avantajı, basıncın uygun seviyede ayarlanması dolayısıyla ekipman ömrünü uzatması ve suyun bitmesinin engellenmesidir.

Yangın Vana Grubu ve İzleme Anahtarlı Kelebek Vana

Yangın vana grubu içinde kontrol vanası olarak bir bölümü diğerinden ayırmak üzere kelebek vanalardan yararlanılmaktadır. Hem iç hem de dış ortamlarda kullanılabilen bu ürünler vanaların izlenebilir ve görülebilir bir konumda olması gerekliliğini de yerine getirmektedir. İzleme anahtarlı kelebek vanalar yangın vana grubu içinde yer alan diğer kontrol vanaları ile kıyaslandığında daha az yer kaplamaktadır. Ayrıca bu ürünler daha ekonomiktir ve sızdırmazlık bakımından da daha iyi bir yapıya sahiptir. Buna karşın diğer vanalara kıyasla basınç kaybı daha yüksektir. Kelebek vanaların yivli, wafer ya da dişli bağlantı ile sistem üzerinde uygulanması mümkündür.