Yangın Pompaları

Yangın Pompaları

Yangın Pompaları ve Basınçlı Su ile Söndürme

Güvenlik sistemlerinde kullanılan yangın pompaları sulu söndürme sistemlerinde ihtiyaç duyulan basınçlı suyu sağlayan pompalardır. Bu pompalar, anma basınç ve anma debi değeri ile ifade edilmektedir. Kapalı vana durumundaki basma yüksekliği, anma basma yüksekliğinin maksimum yüzde 140’ı oranında olmalıdır. Basma yüksekliği yüzde 150 debide olduğunda ise anma basma yükseklik değerinin minimum yüzde 65’i seviyesinde olmalıdır. İstenen basınç değerini karşılaması halinde bu tür yangın pompaları ürünleri, sistemdeki anma debi değerinin yüzde 130’una tekabül eden kapasite talepleri için kullanılabilmektedir.

Yedek Yangın Pompaları

Sistemde kullanılan yangın pompaları için aynı kapasitede yedekler bulunmalıdır. Tek pompa kullanımında aynı kapasitede bir tane daha gerekli iken, birden fazla kullanım söz konusu ise toplam kapasitenin minimum yüzde 50’sine denk gelecek şekilde yedekleme yapılmalıdır. Çevrim için elektrik motorları, içten yanmalı motorlar ya da türbinlerin kullanılması mümkündür. Yedek yangın pompaları diesel olmadığı takdirde, enerji beslemesi için güvenilir bir kaynak sağlanması gereklidir. Bu kaynak, yapıda kullanılan elektrik sisteminden bağımsız olmalıdır.

Çeşitleri ve Özellikleri ile Yangın Pompaları

Ana mantıkta yangın pompaları sistemleri, otomatik hava boşaltımını ve sirkülasyon rahatlamasını sağlayan valfler gibi elemanlarla birlikte çalışmaktadır. Her pompa için kumanda panosu ayrı ve kilitli olmalı, kilit açılmadan açma kapama için kullanılan şaltere erişilememelidir. Panonun faz, faz sırası ve kumanda fazı hataları için bilgi ışıkları ile donatılması gereklidir. Kumanda panoları ayrı olan yangın pompaları için kumanda basınç anahtarları da ayrı olmalı ve bu anahtarlar panoya yerleştirilmelidir. Pompa odası ya da istasyonunda, sıcaklığın sürekli +40’ın üzerinde olması sağlanmalıdır. Ayrıca burada ayar gerektiren, servis ya da muayene gerekliliği olan cihazların çevresinde acil aydınlatma sağlanmalıdır.
Beklentileri karşılamak üzere yatay bölünebilir gövdeli, dikey tip hat girişli, dik türbin tip, sondan emişli gibi pompa çeşitleri mevcuttur. Dik türbin tipte olanlar, daha çok endüstriyel ve ticari tesislerdeki yangınlarda kullanılmak üzere tasarlanmaktadır. Sondan emişli olanlar, dizel ya da elektrik motorla çalışan yapılandırmalarda kullanıma uygun olup, çalışabilirlik süresini artırmaktadır. Yatay bölünebilir gövdeli olanlar ise küçük tasarımları ve hem yatay hem de dikey kullanılabilmeleri ile ilgi görmektedir.