Yangın Hidrant Sistemleri Nedir?

Yangın Hidrant Sistemleri Nedir?
Yangın hidrant sistemleri, binalarda yangın çıkması halinde söndürme için dışarıdan gerekli suyun temin edilmesini ve alanın her tarafına ulaştırılmasını sağlamaktadır. Sistem, dökme demir gövde ile vana, mil ve çek valfı ile hortum bağlantı rakorlarından oluşmaktadır. Yangın hidrant sistemleri uzunluk, anma çağı ve konumlandırma aralıkları bakımından değişiklik göstermektedir. 80, 100 ya da 150 mm anma çapına sahip hidrantların uzunluğu da 1450 ya da 1750 mm olabileceği gibi 2150 mm de olabilmektedir. Bu ürünlerin konumlandırma aralıkları bölgenin risk durumuna göre belirlenmektedir. Riskin çok yüksek olduğu bölgelerde 50 m aralıkla konulması gereken bu ürünler, riskin orta seviyede olduğu bölgelerde 125 m aralıkla konulmaktadır. Bu ürünlerin kullanılacağı bölge riskin düşük olduğu bir noktaysa konum aralıklarının 150 m olması yeterlidir.

Yangın Hidrant Sistemleri ve İşlevi

Bir binada felaket çıktığında, temel müdahale yöntemleri kullanılarak olay bastırılır. Buna karşın ilk müdahale olayın söndürmek için yeterli olmadığında yangına dışarıdan müdahalede bulunulması gereklidir. Bu müdahale de yangın hidrant sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Yangın hidrant sistemleri ayrıca olay alanının dış yüzeyini soğutma işlevini üstlenmekte ve yangının çevre alanlara ulaşmasına engel olmaktadır. Buna ek olarak felaket alanına ulaşan itfaiye ekiplerinin ihtiyacı olan suyun takviyesi de bu sistemler aracılığıyla sağlanmaktadır.

Yangın Hidrant Sistemleri ve Özellikleri

Yangın hidrant sistemleri yerüstü ya da yeraltı olabilmektedir. Genel yerleşim alanlarından bağımsız olarak ve içinde her türlü kullanım alanıyla birlikte tasarlanan yapılarda taban alnları toplam 5000 metrekarenin üzerinde ise zorunlu olarak dış hidrant yapılmalıdır. Normal koşullar altında yangın hidrant sistemleri koruma altına alınan binaların ortalama 5-15 m uzağına yerleştirilmektedir. Sisteme su temin eden boru donanımı içinde yer alan en düşük borunun çapının hidrolik hesaplara göre belirlenmesi gereklidir. Sistem dakikada 1900 I minimum debi ile tasarlanmalıdır. Bununla birlikte binanın tehlike sınıfı daha yüksek ise debinin de artırılması gereklidir. Sistemin bakım ve yenileme işlemlerinin yapılabilmesini kolaylaştırmak amacıyla uygun noktalarda yeraltında, yerüstünde ya da her iki noktada da hat kesme vanaları bulunmalıdır.