Sprinkler Söndürme Sistemleri

Sprinkler Söndürme Sistemleri

Sprinkler Söndürme Sistemleri Neden Kullanılır?

Yağmurlama sistemi olarak da bilinen sprinkler söndürme sistemleri ürünleri, belirli bir noktada çıkan yangına vakit kaybedilmeden müdahale edilmesini ve yangın noktası üzerine su boşaltılarak kontrolün sağlanmasını temin etmek üzere kullanılmaktadır. Bu sistem; başlıklar, borular, tesisat kontrol vanaları, bağlantı parçaları, yangın pompaları, askılar, akış göstergeleri ve alarm zilleri gibi unsurlardan meydana gelmektedir. Sprinkler söndürme sistemleri yangın nedeniyle sıcaklık belirli bir seviyeye yükseldiğinde ilgili alana su boşaltmanın yanı sıra alarm sistemini harekete geçirme gibi işlevler de yüklenerek kullanılabilmektedir. Konumuna, çapına, sıcaklıklara, orifislere, gövde malzemesine, tavan tipine ve aktif elemanına göre sistem farklı tiplerde kurulabilmektedir.

Sprinkler Söndürme Sistemleri Tasarımı

Ülkemizde Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, yangın söndürme sistemleri tasarlanmaktadır. Söz konusu yönetmelik çerçevesinde sprinkler söndürme sistemleri ile bu sistemin kurulmasının zorunlu olduğu yerler de belirlenmiş durumdadır. Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar için Türk standartları, Avrupa standartları ya da uluslararası kabul görmüş standartlar geçerlidir. Bu bağlamda sprinkler söndürme sistemleri tasarımında, öncelikle korunmak istenen mahallin özellikleri ve tehlike sınıfı belirlenmektedir. Buna göre de sistem tipi seçilerek, su ihtiyacı belirlenmektedir. Bu aşamayı ise sistem tipinin ve borulama esaslarının belirlenmesi ile hidrolik analizin yapılması izlemektedir. Sistem tasarlanırken, yapının kullanım amacı ve mimari özellikleri ile mekanik ve elektrik ekipmanları da dikkate alınmaktadır.

Sprinkler Söndürme Sistemleri Özellikleri

Firmamız tarafından hazırlanan sprinkler söndürme sistemleri ürünleri; cam bulb ve nozuldan oluşmakta, içinde de kimyasal malzeme bulunmaktadır. Nozul girişinde bulunan basınçlı su, sıcaklığın yangına bağlı olarak yükselmesinin ardından kimyasal malzemenin genleşmesi ve cam bulbu parçalaması sonucu ortama boşalmaktadır. Kullanım alanının tehlike sınıfına bağlı olarak sprinkler söndürme sistemleri için debi ve koruma alanı değişiklik göstermektedir. Sistemin maksimum koruma alanı, yüksek tehlike içeren bölümlerde 9 m2 iken orta tehlikeli olan mahallerde 12, tehlikenin az olduğu mahallerde ise 21 m2’dir. Buna bağlı olarak da sistemin metrekare başına dakikada minimum su ihtiyacı, yüksek tehlikeden düşük tehlikeye doğru sırasıyla 7,5lt, 5lt ve 2,5lt’dir.