YANGIN NEDENLERİ

a-Korunma Önlemlerinin Alınmaması: Yangına sebebiyet veren nedenlerin başarıda kullanılan madde ve malzemelerin özelliklerine göre yanmalarını önleyici tedbirlerin alınmaması gelmektedir. Mesela elektrik sistemiyle ilgili gerek tesisat gerekse sigorta sistemlerinin yeterli düzey­de yapılmaması, binalarda çatı kirişleri ile baca ilişkilerinin gereği gibi düzenlenmemesi, bacaların yeterli özenle sıvanmaması , Likit Petrol Gazı kullanırken tüp kullanımı ile ilgili gerekli önlemlerin alınmaması , Soba ve kalorifer sistemlerinde gerekli tertibatın alınmayışı ve gerekli periyodik temizlik ve bakımlarının yapılmaması, nedenleriyle yangın çıkmaktadır.

b-Bilgisizlik : Kullanılan madde ve malzemelerin yangına sebebiyet vere­bilecek özelliklerinin bilinmemesi de yangın nedenlerinin en önemlilerindendir . Yukarıda açıkladığımız yangın önlemlerinin ne şekil­de alınacağını bilmemek ve öğrenmemek yangının çıkmasına her an se­bebiyet verecektir. Mesela tavan arası ve çatıya kolay ve çabuk tutuşabilecek eşyalar koymak , yakıt depoları veya yakıtla çalışan yer­lerde kıvılcım çıkartacak etkenlerin bilinmemesi vb. Durumlarda yangının çıkması kaçınılmazdır.

c-İhmal: Kullandığımız madde ve malzemelerin yanıcı niteliğine göre alınacak tedbirler hakkında bilgi sahibi olunduğu halde, hatta bu önlemlerin pek çoğu da alındığı halde ihmal yüzünden yangınlar ola­bilmektedir. Mesela ağaçlık yerlerde söndürülmeden atılan kibrit, sigara izmarit gibi maddeler , Likit Petrol Gazı Tüplerinin kibritle kontrol edilmesi. Prizde ütü ve ocak fişi unutulması, piknik tüpleri üzerine geniş tabanlı tencere , kazan konularak uzun süre ısıtılması, Sigortaya gereğinde fazla tel sarılması vb. yapılmaması bi­lindiği halde ihmal edilerek yapılan işler yangına sebep olur.

d-Kazalar: İsteğimiz dışında meydana gelen bazı olaylarda yangına sebebiyet verir. Mesela trafik kazaları araç yangınlarına, iş kazaları makine ve bina yangınlarına soba vb. cihazlarda meydana gelen kazalar bina yangınlarına sebebiyet verirler.

e-Sıçrama: Direkt olarak yangın sebebi olmamakla birlikte yanıcı maddenin üzerine düştüğü zaman yangına sebebiyet veren yanan cisimlerden koparak etrafa sıçrayan parçacıklardan meydana gelen yangın etkenidir. Mesela fabrika ve atölyelerde kaynak ve taşlama makinelerinden sıçrayan kıvılcımların etrafta bulunan benzin , mazot vb. maddeler üzerine düşmesi,sobadan sıçrayan yanan kömür parçalarının halı,kilimvs. Maddeler üzerine düşmesi sonucu çıkan yangınlar.

f-Sabotaj: Çeşitli amaçlar için bilerek ve isteyerek yangın çıkartılmasıdır. Mesela tarla, ev yeri açmak amacıyla ormanların yakılması bina , işyeri ve tesislerin kundaklanması gibi kasti olaylardan yangın çıkartılabilir.

g-Tabiat Olayları: Tabi olarak kendiliğinden ortayı çıkan yangınlardır. Me­sela deprem, yıldırım düşmesi, güneş ışınlarından meydana gelen yangınlar gibi.